Ben bir hiçim

Nasreddin Hoca'ya sormuş birisi
"Kimsin ?"
"Hiç" demiş hoca "hiç kimseyim"
Karşısındaki dudak büküp önemsemeyince
Hoca sormuş bu kez
"ya sen kimsin ?"
"Mutasarrıf" demiş adam kabara kabara
"Sonra ne olacaksın ?" diye sormuş Nasreddin hoca
"Herhalde vali olurum" diye cevaplamış adam.
"Daha sonra" diye üstelemiş hoca
"Vezir" demiş adam
"Daha sonra ne olacaksın" demiş tekrar hoca
"bir ihtimal sadrazam olurum"
"Peki ondan sonra"
artık başka yükselecek makamı kalmamış olan adam 
"Hiiiiç" demiş.
"Daha ne kabarıyosun be adam sen hiç olmak için bu kadar makam atladın ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım" demiş hoca